Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar Nelerdir?

Domuz eti,
-Ölmüş hayvan eti (Her ne sebeple olursa olsun kesilmeksizin ölen,
Maide suresi, 3. ayet.)
-Akıtılmış kan,
-Allah’tan (c.c.) başkası adına kesilen kurban ayetlerle haram
kılınmıştır:
“Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına
kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin
ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah
yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
(Bakara suresi, 173. ayet.)
Resulullah azı dişi olan yırtıcı hayvanlar ile avını pençesiyle
parçalayan kuşların yenilmesini yasakladı.

  1. B) Yasak Kapsamına Giren Hayvanların Grupları:
  2. a) Köpek dişleriyle kapıp avlayan, parçalayan ve kendisini savunan hayvanların etleri yenmez.
  3. b) Tırnak ve pençeleriyle kapıp avlanan, tırmalamayan ve düşük yaratılışlı olan kuşların etleri de haram veya tahrimen mekruhtur.
  4. c) Yaratılış bakımından iğrenç olan, insana tiksinti veren hayvanların etleri de haramdır.
  5. d) Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar.

Malikiler ise insan sağlığına zararlı olmadığı sürece haşerelerin, usulüne uygun olarak tezkiye edilmek suretiyle yenmesinde bir sakınca görmemektedir. Ayrıca yılanın yenebilmesi için zehirleyici özelliğinin giderilmesi ve tezkiye şartı aramışlardır (Zuhaylî, el-Fıkhü’l-İslâmî, c. III, s. 508).

C) DENİZ HAYVANLARI

Bir ayette deniz hayvanları ile ilgili olarak şu genel hüküm yer alır:

(اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) “Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı.”(Mâide, 5/96)

Hadislerde deniz hayvanlarıyla ilgili balıktan şöyle söz edilir:

“Bizim için iki ölü ve iki kan helal kılındı. Ölüler; çekirge ve balık. Kanlar da karaciğer ve dalaktır.”(İbn Mâce, Sayd, 9, At’ıme, 31; A. İbn Hanbel, II, 97)

“Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvûd, Tahâre, 41; Tirmizî, Tahâre, 52)

 

kaynak; Eba dkap,Diyanet.com

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir