Bağımlılıkların Etkileri

BAĞIMLILIK

İnsana verilen üstün özelliklerin en önemlisi akıldır. İnsan akıl sahibi olduğu için dinin
buyruklarına muhatap olmuştur. Dinin gayesi ise insanların faydasını gözetmek ve onlardan
zararı savmaktır. Bu gayenin gerçekleşmesi, dinî hükümlerin anlaşılması, hayata geçirilmesi, nefsî
isteklerden uzaklaşarak yalnızca Allah’a (c.c.) kulluk edilmesi; aklın korunmasıyla mümkündür.
Bu nedenle İslam dini aklın korunmasını ve kullanılmasını emretmiş, aklın kullanılamaz hale
gelmesine neden olan bağımlılıkları yasaklamıştır.
Bağımlılık yapan maddeler kişinin bazı şeyleri idrakinde, huy ve mizacında, zihnî
ölçülerinde ve davranışlarında bozukluklar oluşturur. Bu durum kişinin sadece kendisine değil
nesline de zarar verir. Ayrıca bağımlılıklar iş verimliliğinin düşmesi yönüyle ülke ekonomisini,
bağımlı olunan madde alımı ve bağımlılıkların yol açtığı hastalıkların tedavi masrafları nedeniyle
aile ekonomisini zarara uğratır.

Trafik kazalarının en önde gelen sebeplerinden biri alkollü araç kullanmaktır. Bu
kazalarda yaralanma ve ölümlere sebep olan kişiler ömür boyu vicdan azabı çekerler. Ayrıca
alkol ve uyuşturucu bağımlılığı aile ilişkilerini de olumsuz etkiler. Ailenin bir üyesinin alkol ve
uyuşturucu madde kullanması, aile içinde ciddi sorunlara ve çatışmalara neden olur. Bağımlılık
hâline dönüşen bu alışkanlıklar çeşitli nedenlerle ailede yalanı, baskıyı, saldırganlığı ve şiddeti
doğurur. Bu durum aile içinde derin yaralar açarken diğer taraftan bireyin toplumla ilişkilerinin
bozulmasına sebebiyet verir.
İslam’da akıl, can, nesil, mal ve din korunması gereken temel değerlerdir. Bu değerleri
ortadan kaldıracak veya onlara zarar verecek tüm fiiller İslam dinince haram kılınmıştır. Şans
faktörüne bağlı, emeğe dayanmayan veya bir başkasının malını haksız bir şekilde elde etmeyi
içeren oyun ve eğlence anlayışları da bu kapsamda haramdır. Bunlar kumar oynama, şans
oyunları, canlılara zarar veren tehlikeli eğlence faaliyetleridir.

Bu konu Kur’an-ı Kerim’de şu
şekilde ifade edilir: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer
şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla
ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.
Artık vazgeçtiniz değil mi?”
Sigara içmek; içen kişiye, onunla aynı ortamı paylaşan şahıslara ve çevreye zarar vermesi,
ayrıca israfa yol açması ve hak ihlâllerine neden olması gibi hususlar göz önünde bulundurularak
dinen “harama yakın mekruh” (tahrimen mekruh) sayılmştır.37 Alkollü içki, uyuşturucu ve kumar
ise her yönden bireye ve topluma büyük zararlar verir. Bu nedenle de yasaktır. İslam’da yasak
olan şeyleri yapmak günah olduğu gibi, böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek ve yardımcı
olmak da günahtır. Hz. Peygamber, haram bir maddeyi kullanan ile birlikte onu imal eden,
taşıyan, aracılığını ve sunumunu yapan kişilerin de aynı günaha girdiğini bildirmiştir.

KAYNAK:EBA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir