Hadis-i Şerif

  • Kul, kıyamet gününde dört şeyden; yani ömrünü neye harcadığından, ilmini ne işte kullandığından, malını nereye harcadığından ve bedenini ne ile yıprattığından hesap vermeden onun iki ayağı yerinden kıpırdamaz. (Tirmizi, Kıyamet)
  • Kim Allah-a, ve ahiret gününe inanıyorsa çevresine eziyet vermesin. (Buhari, Rikak, 23, Nikah, 80, Edeb, 31, 85)( İbn Mace, Edeb, 4)( Ahmed b. Hanbel, 2/267)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir